Välkommen till webbplatsen för Nationellt cybersäkerhetscenter. Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer att lanseras i en mer fullständig omfattning när centrets verksamhet kommit igång under 2021. Du kan läsa mer om inrättandet och vad det nationella centret för cybersäkerhet kommer att arbeta med här.


Therese Naess chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Nytillträdd chef för centret är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället.
-Min stil som chef är att slå fast kursen och sätta ramar och mål. Det tror jag behövs när en ny och sammansatt verksamhet ska byggas upp, som Nationellt cybersäkerhetscenter, säger hon. Therese Naess

Centret ska samlokalisera delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter och på så sätt skapa synergier, vilket är viktigt för säkerheten och samverkan i hela vårt samhälle.

-Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt, säger Therese Naess.

Therese har en lång karriär inom staten. I botten är hon utbildad jurist och polis. Efter sju år på Söderortspolisen gick Therese till Säkerhetspolisen där hon bland annat har haft chefspositioner inom verksamheter som bekämpar terrorism, inhemsk extremism och organiserad brottslighet.

Hon har också hunnit med att vara ambassadråd i Rom, chef för Säkerhetspolisens internationella samarbeten och på Migrationsverket var Therese chef för myndighetens internationella samarbeten och dessutom säkerhetschef.

Presskontakt: Säkerhetspolisens presstjänst, 010-568 79 00


Tillgänglighetsredogörelse