Publikationer

Här publiceras länkar till de myndighetsgemensamma publikationer som producerats inom ramen för samverkan kring det nationella centret för cybersäkerhet.

Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi
I rapporten redogörs myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, och hur svenska verksamheter har agerat. Rapporten redogör även för några lärdomar och rekommenderade åtgärder för att bygga de skydd som kan komma att behövas vid kriser likt pandemin.
Ladda ner och läs rapporten

Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden
Rapporten utgör en samlad lägesbild som på ett enkelt och tillgängligt sätt beskriver cybersäkerhet ur ett nationellt perspektiv, utifrån de lägesuppfattningar som respektive myndighet har.
Ladda ner och läs rapporten

Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder
De rekommendationer som sammanställs här avser att motverka de sårbarheter som lyfts upp i rapporten "Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden".
Ladda ner och läs rapporten