Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.cfcs.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom webbplatsen www.cfcs.se.Den här sidan beskriver hur cfcs.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.cfcs.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Tillgänglighetsrapport

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det. Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-30.

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (WCAG 2.1, 1.3.1, nivå A)

HTML används istället för stilmallar (CSS) för att formatera visst innehåll på webbplatsen. Detta kan bland annat påverka hur innehållet kan anpassas i olika webbläsare.

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.1, 2.4.1, nivå A)

Webbplatsen saknar uppmärkning i koden för att hoppa över navigeringen och gå direkt till en sidas huvudinnehåll. Detta påverkar bland annat besökare som använder uppläsningsverktyg eller navigerar med hjälp av tangentbordet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.cfcs.se, med hjälp av tekniska analysverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 16 december 2020 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare.

Webbplatsen publicerades den 17 december 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2020.